Winkelkarretje

Bobbejaanland heeft door de jaren heen heel wat veranderingen ondergaan. De parkplannen illustreren dat het best. Op deze pagina kan je een blik werpen op het Bobbejaanland van vroeger. Een parkplan komt uiteraard ook niet zomaar tot stand. Er gaat veel denk-en tekenwerk aan vooraf. We gunnen jullie hier ook een blik achter de schermen van de ontwikkeling van het parkplan van 2001.

Wanneer je je parkplan vastneemt tijdens een dagje Bobbejaanland om je dag te plannen, realiseer je je vaak niet hoeveel denk- en tekenwerk er aan zo'n parkplan vooraf gaat. Bobbejaanland heeft zijn parkplannen door de jaren heen enkele keren vernieuwd. In 2001 vond de familie Schoepen het hoogtijd voor een nieuw parkplan. Bobbejaanland Nostalgie gunt jullie een blik achter de schermen van de ontwikkeling van het parkplan van 2001. Het huidige parkplan van Bobbejaanland is nog steeds gebaseerd op dat ontwerp.

Eerst worden er door het tekenbureau enkele voorstellen gedaan. Er worden meerdere parkplannen getekend, waarbij het park op elke tekening vaak telkens in een andere richting wordt gepositioneerd. Op deze voorstellen worden opmerkingen aangebracht, waarmee bij volgende ontwerpen rekening kan worden gehouden. Zo moesten bij deze voorstellen (zie foto's) o.a. El Rio, Revolution en Speedy Bob wat meer gedraaid worden en bij Wildwaterslide moest er meer ruimte gecreëerd worden. Ook met de positie van het schip van de Santa Maria was men niet geheel tevreden, het schip moest op het uiteindelijke parkplan hoger op de rails gepositioneerd worden. Andere notities kan je terugvinden in de witruimte op de ontwerpen.

Parkplan 2001 - Voorstel 1  Parkplan 2001 - Voorstel 2

Parkplan 2001 - Voorstel 3

Nadat de voorstellen zijn bekeken en er wijzigingen op zijn aangebracht, komt men uiteindelijk tot een definitief ontwerp, waarbij men rekening houdt met de teksvakken voor parkinfo, de legende en de attractielijst.

Parkplan 2001 - Schets definitieve parkplan 2001

In 2001 is er besloten om de parkplannen na lange tijd om te draaien, en de ingang linksonder te positioneren i.p.v. rechtsonder de jaren voordien. Dit parkplan is (mits de nodige wijzigingen in attractie-aanbod) nog steeds in gebruik in Bobbejaanland.

 

PARKPLAN 1970

Parkplan 1970

PARKPLAN 1985

Parkplan 1985

PARKPLAN 1995

Parkplan 1995